НАУКОВІ ЗАПИСКИ НАЦІОНАЛЬНОГО УНІВЕРСИТЕТУ «ОСТРОЗЬКА АКАДЕМІЯ» CЕРІЯ «ФІЛОСОФІЯ»

Головна

Наукові записки Національного університету «Острозька академія» серія «Філософія» - періодичне фахове наукове видання.

Фахова реєстрація у ВАК України - фахове видання з філософських наук, затверджено Постановою президії ВАК України від 15. 12. 2004 р. No 3-05 / 11 (перелік No 15, оновлений 2.04.2009 р.)

Свідоцтво про державну реєстрацію: КВ No 15637-4109Р від 09.07.2009 р.

Засновник: Національний університет «Острозька академія».

Тематична спрямованість: висвітлення результатів наукових досліджень в галузі філософських наук.

Тематичні напрями: історії філософії; філософської антропології; філософії культури; соціальної філософії та філософії історії; етики та естетики; філософії освіти; філософії релігії.

Мова видання: українська, російська, англійська, польська.

Періодичність видання: двічі на рік (квітень, жовтень).

ISSN 2312-7112

Наукові записки Національного університету «Острозька академія» серія «Філософія» -  наукове видання з відкритим доступом. Це означає, що весь вміст знаходиться у вільному доступі та є безкоштовним для користувача або його установи. Користувачам дозволено читати, завантажувати, копіювати, поширювати, друкувати, шукати або посилатися на повний текст статті в цьому журналі, не питаючи дозволу від видавця або автора. Це визначення відкритого доступу подано відповідно до BOAI (Budapest Open Access Initiative). При використанні матеріалів із збірника слід обов′язково давати посилання на джерело.

Електронна копія журналу в бібліотеці ім. В.І. Вернадського